THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT - CHUNG CƯ PETRO LANDMARK, QUẬN 2

Được thiết kế với tông màu trắng là chủ đạo, giúp mang lại cảm giác rộng rãi và sang trọng.

thiet-ke-thi-cong-noi-that-chung-cu-petrolandmark-trang-01.jpg (270 KB)

thiet-ke-thi-cong-noi-that-chung-cu-petrolandmark-trang-06.jpg (278 KB)

thiet-ke-thi-cong-noi-that-chung-cu-petrolandmark-trang-07.jpg (284 KB)

thiet-ke-thi-cong-noi-that-chung-cu-petrolandmark-trang-04.jpg (336 KB)

thiet-ke-thi-cong-noi-that-chung-cu-petrolandmark-trang-05.jpg (329 KB)

thiet-ke-thi-cong-noi-that-chung-cu-petrolandmark-trang-02.jpg (320 KB)

thiet-ke-thi-cong-noi-that-chung-cu-petrolandmark-trang-09.jpg (317 KB)

thiet-ke-thi-cong-noi-that-chung-cu-petrolandmark-trang-11.jpg (286 KB)

thiet-ke-thi-cong-noi-that-chung-cu-petrolandmark-trang-12.jpg (243 KB)

thiet-ke-thi-cong-noi-that-chung-cu-petrolandmark-trang-13.jpg (175 KB)

thiet-ke-thi-cong-noi-that-chung-cu-petrolandmark-trang-14.jpg (186 KB)

thiet-ke-thi-cong-noi-that-chung-cu-petrolandmark-trang-15.jpg (296 KB)

thiet-ke-thi-cong-noi-that-chung-cu-petrolandmark-trang-16.jpg (265 KB)

thiet-ke-thi-cong-noi-that-chung-cu-petrolandmark-trang-17.jpg (177 KB)

thiet-ke-thi-cong-noi-that-chung-cu-petrolandmark-trang-20.jpg (1.37 MB)


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng