BIỆT THỰ ANH MẪN - QUẬN 12

Lượt xem:86

BIỆT THỰ ANH MẪN - QUẬN 12

thi-cong-noi-that-phong-khach-01.jpg (172 KB)

thi-cong-noi-that-phong-khach-04..jpg (171 KB)

thi-cong-noi-that-phong-khach-06..jpg (147 KB)

thi-cong-noi-that-phong-khach-03..jpg (169 KB)

KHU VỰC NHÀ BẾP

thi-cong-tu-bep-01..jpg (369 KB)

thi-cong-tu-bep-07..jpg (205 KB)

PHÒNG NGỦ MASTER

thi-cong-phong-ngu-01..jpg (287 KB)

thi-cong-phong-ngu-02..jpg (283 KB)

thi-cong-phong-ngu-03..jpg (228 KB)

thi-cong-phong-ngu-04..jpg (234 KB)

thi-cong-phong-ngu-05..jpg (225 KB)

thi-cong-phong-ngu-06..jpg (197 KB)

PHÒNG NGỦ CON TRAI

thiet-ke-phong-ngu-be-trai-01.jpg (357 KB)

thiet-ke-phong-ngu-be-trai-03.jpg (354 KB)

thiet-ke-phong-ngu-be-trai-04.jpg (274 KB)