THIẾT KẾ NỘI THẤT NHÀ PHỐ ANH VINH - QUẬN 1

Lượt xem:105

THIẾT KẾ NỘI THẤT NHÀ PHỐ ANH VINH - QUẬN 1

thiet-ke-thi-cong-noi-that-tont-xam-17.jpg (527 KB)

thiet-ke-thi-cong-noi-that-tont-xam-18.jpg (545 KB)

thiet-ke-thi-cong-noi-that-tont-xam-16.jpg (501 KB)

thiet-ke-thi-cong-noi-that-tont-xam-15.jpg (469 KB)

KHU VỰC NHÀ BẾP + PHÒNG ĂN

thiet-ke-thi-cong-noi-that-tont-xam-12.jpg (427 KB)

thiet-ke-thi-cong-noi-that-tont-xam-20.jpg (384 KB)

thiet-ke-thi-cong-noi-that-tont-xam-22.jpg (454 KB)

thiet-ke-thi-cong-noi-that-tont-xam-13.jpg (418 KB)

thiet-ke-thi-cong-noi-that-tont-xam-14.jpg (422 KB)

PHÒNG NGỦ MASTER

thiet-ke-thi-cong-noi-that-tont-xam-02.jpg (616 KB)

thiet-ke-thi-cong-noi-that-tont-xam-01.jpg (629 KB)

thiet-ke-thi-cong-noi-that-tont-xam-05.jpg (647 KB)

thiet-ke-thi-cong-noi-that-tont-xam-06.jpg (1.12 MB)

thiet-ke-thi-cong-noi-that-tont-xam-03.jpg (510 KB)

thiet-ke-thi-cong-noi-that-tont-xam-04.jpg (688 KB)

PHÒNG NGỦ CON TRAI

thiet-ke-thi-cong-noi-that-tont-xam-07.jpg (720 KB)

thiet-ke-thi-cong-noi-that-tont-xam-08.jpg (653 KB)

thiet-ke-thi-cong-noi-that-tont-xam-23.jpg (653 KB)

PHÒNG NGỦ CON GÁI

thiet-ke-thi-cong-noi-that-tont-xam-10.jpg (666 KB)

thiet-ke-thi-cong-noi-that-tont-xam-09.jpg (613 KB)

thiet-ke-thi-cong-noi-that-tont-xam-11.jpg (663 KB)